برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیل یا شماره تلفن که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

⚠️ شماره سفارش: از طریق پیامک و ایمیل برایتان ارسال شده است!

⚠️ ایمیل یا شماره تلفن: همان شماره تلفن و یا ایمیلی که در زمان تسویه حساب وارد نموده اید!

شماره سفارش
ایمیل یا شماره تلفن

 

برای پیگیری کد رهگیری خود از اداره پست به وبسایت اداره پست http://newtracking.post.ir مراجعه کنید.